NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Sanat, estetik ve etik konularında bilgi sahibidir.
P.Ç. 2 Tasarım yöntem ve tekniklerine hakimdir.
P.Ç. 3 Moda ve trend kavramı hakkında bilgiye sahiptir.
P.Ç. 4 Araştırma yöntem ve tekniklerine hakimdir.
P.Ç. 5 Çizim yeteneği gelişir.
P.Ç. 6 Üretim becerisi kazanır.
P.Ç. 7 Bilgisayar destekli tasarım programlarını ve ilgili diğer programları kullanabilir.
P.Ç. 8 İhtiyaçları karşılayacak biçimde bir ürün için özgün tasarımlar geliştirir.
P.Ç. 9 Tarihi konularda bilgi sahibidir.
P.Ç. 10 Ürünün üretim, tüketim ve pazarlama süreçlerini yönetir.
P.Ç. 11 Ayakkabı modellerini ve ayakkabıyı oluşturan bileşenleri bilir.
P.Ç. 12 Ayakkabı yapım yöntemlerini, tekniklerini ve üretim sürecini bilir.
P.Ç. 13 Ayakkabı malzeme teknolojisini bilir.
P.Ç. 14 Ayak ölçüsü, ölçüm teknikleri ve kalıp özelliklerini bilir.
P.Ç. 15 Ayak sağlığı ile ilgili bilgiye sahip olur.
P.Ç. 16 Ayakkabı ve ürün tasarımında kullanılan teknoloji hakkında bilgiye sahiptir.
P.Ç. 17 Stil, imaj ve marka kimliği konularını bilir ve bunları uygular.
P.Ç. 18 Etkin iletişim kurar.
P.Ç. 19 Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
P.Ç. 20 Hukuki ve mali konular hakkında bilgi sahibidir.
P.Ç. 21 Toplum ihtiyaçlarına ve faydasına yönelik hareket etmeyi öğrenir.
P.Ç. 22 Tek başına veya grup içinde uyumlu çalışmayı öğrenir.
P.Ç. 23 Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
P.Ç. 24 Çalışmalarını toplumla paylaşır, sonuçlarını değerlendirir ve çalışmalarını sorgular
P.Ç. 25 Çözüm odaklı ve eleştirel düşünür.
P.Ç. 26 En az bir yabancı dili kullanarak genel ya da mesleki konularla ilgili bilgileri aktarabilir.