NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 1- Halkla ilişkilerle ilgili temel teorik yaklaşımları bilir.
P.Ç. 2 2- İletişim teori ve modellerini bilir.
P.Ç. 3 3- Türkiye'deki halkla ilişkiler ve iletişim sektörünü tanır.
P.Ç. 4 4- Alanla ilgili araştırma, planlama, uygulama ve analiz süreçlerini bilir.
P.Ç. 5 5- İçinde yaşadığı toplumun temel dinamiklerini tanır ve analiz eder.
P.Ç. 6 6- Hedef kitleyle iletişim kurmanın süreç ve tekniklerini bilir.
P.Ç. 7 7- Halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür.
P.Ç. 8 8- Halkla ilişkilerle ilgili yazılı, sözlü ve görsel materyalleri tasarlar.
P.Ç. 9 9- Siyasal kampanyaları planlar ve yürütür.
P.Ç. 10 10- Kriz planlaması yapar ve yürütür.
P.Ç. 11 11- Kuruluşların etkinlik, sponsorluk, lobicilik ve imaj çalışmalarını yürütür.
P.Ç. 12 12- Kuruluşların halkla ilişkiler birimlerini yönetir.
P.Ç. 13 13- Alanla ilgili her türlü araştırmayı planlar, yürütür, analiz eder ve raporlaştırır
P.Ç. 14 14- Grup çalışmalarında sorumluluk alır.
P.Ç. 15 15- Meslek hayatının her aşamasında kendisini yeniler, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
P.Ç. 16 16- Görüşlerini hiçbir etki altında kalmadan ifade eder.
P.Ç. 17 17- En az bir yabancı dille iletişim kurabilir.
P.Ç. 18 18- Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
P.Ç. 19 19- Kalite kültürü, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçli davranır.
P.Ç. 20 20- Sosyal sorumluluk bilinciyle yaşadığı çevreye katkı sağlar.