NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Kişisel gelişim açısından birey olarak kendi öneminin farkında olarak, sosyal sorumluluk şuuruna sahip ve donanımlı bir hukukçu olur.
P.Ç. 2 Teorik bilgileri özümlemiş ve bunları pratik hayata hızlı ve doğru bir şekilde aktarma becerisine sahiptir.
P.Ç. 3 Hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim becerilerini geliştirme, etik ve mesleki kurallara sahiptir.
P.Ç. 4 Hukuk kültürünün ve adalet anlayışının gelişmesine katkı yaparak, ülke ve bölge sorunlarını çözer
P.Ç. 5 Hukukun üstünlüğüne, temel hak ve hürriyetlere saygılı, hukukun oluşumunda ve tatbikinde ön planda yer alır.
P.Ç. 6 Pozitif hukuk kurallarına eleştirel bir bakış açısı geliştirme ve olması gereken hukuk bakımından reform olanaklarını değerlendirebilir.
P.Ç. 7 Hukukun üstünlüğünü ve temel hürriyetleri müdafaa hususunda kararlı, uygulamada etkin rol oynayan, ülke çapında aranan, rekabete açık, hukuki gelişmelere yön verebilecek, içinde yaşadığı toplumu tanıyan ve hukuki ihtiyaçlarını karşılayabilir.
P.Ç. 8 Ülkesel ve bölgesel gelişmeleri takip ederek çözümler ortaya koyabilir.
P.Ç. 9 Uluslararası hukuk kurumlarına dönük gelişmeleri takip eder, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer hukuk sistemlerinde gerçekleşen değişimleri karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde analiz eder.
P.Ç. 10 İnsan hakları ihlallerine duyarlı olur ve bu ihlallere dönük ulusal ve uluslararası yargı kararlarını takip eder.