NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Matematik bilimiyle ilgili temel kuramsal kavramları ve uygulamalarını bilir.
P.Ç. 2 Matematik ve ilişkili alanlardaki bir sürece ilişkin problemi tanımlayıp, çözüm için gerekli analizleri yaparak ilgili yöntemi belirler ve kullanır.
P.Ç. 3 Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğine inanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
P.Ç. 4 Problem çözmede, matematiksel modellemede ve bilgisayar programlamada gerekli olan yazılımları kullanabilir.
P.Ç. 5 Bilgiye erişebilmek ve kaynak araştırması yapabilmek için veri tabanları, kütüphane vb. bilgi kaynaklarını kullanabilir.
P.Ç. 6 Takım çalışmasının gerektirdiği sorumluluğa sahip olarak çalışmalara katılır iken, eleştirilerinde yapıcı ve takım arkadaşları ile uyumludur.
P.Ç. 7 Edindiği bilgi ve becerileri sözlü ve/veya yazılı olarak ifade edebilir.
P.Ç. 8 Alanında yapılan çalışmaları takip edecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
P.Ç. 9 Mesleki etik ve yetki alanına giren konularda sorumluluk sahibidir.
P.Ç. 10 Soyut ve analitik düşünme yetisi kazanır.
P.Ç. 11 Alanında edindiği bilgi ve becerileri sorgulayarak, sebep ve sonuçları ile birlikte değerlendirir.
P.Ç. 12 Matematik bilimi için gerekli istatistik bilgisine sahiptir.