NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya gibi kimyanın temel alanlarında teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
P.Ç. 2 Fizik ve matematiğin temel prensiplerini kapsayan bilgiye sahiptir.
P.Ç. 3 Laboratuar çalışmalarında elde edilen gözlem ve verileri değerlendirir, yorumlar.
P.Ç. 4 Kimya alanında yer alan sentez, analiz ve karekterizasyon için modern metotlar ve cihazlar kullanır.
P.Ç. 5 Kimyanın uygulama alanları (çevre, sağlık, kozmetik, tekstil, gıda, enerji, savunma sanayi vb.) ile ilgili bilimsel konularda temel problemleri çözme yeteneğine sahiptir.
P.Ç. 6 Kimya alanındaki problemlerin çözümü ve deneysel verilerin yorumlanması için kimyanın temel alanları (analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya) arasında ilişki kurar.
P.Ç. 7 Kimya alanındaki problemlerin tanımlanması ve çözümü için disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
P.Ç. 8 Kimya ile ilgili bilgiye erişebilmek için kütüphane olanaklarını, yazılı ve online bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğine sahiptir.
P.Ç. 9 Moleküler modelleme ve kimyasal hesaplamalar için kimya ile ilgili özel bilgisayar yazılımlarını kullanır.
P.Ç. 10 Kimya ile ilgili yeni teknolojileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahiptir.
P.Ç. 11 Mesleki sorumluluk bilincine ve bilimsel etik değerlere sahiptir.
P.Ç. 12 Çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir.