NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilme
P.Ç. 2 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilme
P.Ç. 3 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilme
P.Ç. 4 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilme
P.Ç. 5 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilme
P.Ç. 6 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilme
P.Ç. 7 Biyolojik terminoloji sahip olmalı ve kaynaklara ulaşabilme ve uygulayabilme
P.Ç. 8 Biyoçeşitliliği oluşturan organizma gruplarının oluşumu, gelişimi ve şimdiki durumlarını kavrayabilme
P.Ç. 9 Biyolojik verileri toplayabilmeli, düzenleyebilmeli, analiz edebilmeli, yorumlayabilme ve modeller geliştirebilmeli
P.Ç. 10 Bilimsel verileri yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak gösterebilme
P.Ç. 11 Biyolojik verilerle uygulamalı bilimlerdeki sorunlara çözüm önerileri üretebilme
P.Ç. 12 Temel laboratuar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilme, bireysel ve takım çalışması yapabilme
P.Ç. 13 Bilimsel projelerde bireysel ve grup çalışmasında araştırıcı ve yürütücü olarak çalışmaların basamaklarını ve seyrini düzenlemeyi gerçekleştirebilme
P.Ç. 14 Biyolojik çalışmalarda diğer temel bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varabilme, tek veya çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilme ve etkin iletişim sağlayabilme
P.Ç. 15 Biyolojik bilimler açısından kendisini yenilemeye açık ve istekli olma
P.Ç. 16 Biyolojik düşüncenin bireysel konulara, topluma, ekonomiye, teknolojiye ve etik konulara uygulamasını gösterebilme
P.Ç. 17 Canlı ve canlı grupları ile çalışmalarda hak, hukuk ve etik kurallara uyumda bilgi ve uygulama açısından yeterli olma
P.Ç. 18 Biyolojik araştırmalarda ve projelerde iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanabilme
P.Ç. 19 Biyolojinin sürdürülebilir bir çevre ve insan için önemli olduğunu kavramış olma
P.Ç. 20 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme