NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 1. Müracaatçı sistemlerini tanır
P.Ç. 2 2. Sosyal hizmet kuruluşlarını tanır.
P.Ç. 3 3. Sosyal hizmet uzmanın görev, yetki ve sorumluluklarını öğrenir.
P.Ç. 4 4. Müracaatçı sistemleriyle çalışır.
P.Ç. 5 5. Sosyal hizmet bilgi ve becerilerini uygulamaya aktarır.
P.Ç. 6 6. Müdahale planı hazırlamayı öğrenir.
P.Ç. 7 7. Bir sorun alanına yönelik proje geliştirme ve uygulama becerisi kazanır.
P.Ç. 8 8. Müdahale planı hazırlar ve uygular.