Dönem 1
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0617102 SİYASET BİLİMİ 6 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ VAHAP GÖKSU
0617104 TOPLUM BİLİMİ 6 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ RUKİYE SAYGILI
0617106 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 ARŞ.GÖR. MUHAMMED FURKAN SOYLU
0617108 İKTİSADA GİRİŞ-I 6 DOÇ.DR. HAKAN ACET
0617110 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I 2 ÖĞR.GÖR. YUSUF KODAZ
0617112 TÜRK DİLİ-I 2 ÖĞR.GÖR. YILDIRAY ÇAVDAR
0617114 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) 3 ÖĞR.GÖR. BÜLENT KARA

Dönem 2
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0617202 TÜRKİYE'NİN TOPLUM YAPISI 5 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ RUKİYE SAYGILI
0617204 TÜRKİYE'NİN ANAYASAL DÜZENİ 4 ARŞ.GÖR. UFUK RAMAZAN ÇAKMAK
0617206 MUHASEBE 4 PROF.DR. BAKİ YILMAZ
0617208 İKTİSADA GİRİŞ-II 5 DOÇ.DR. HAKAN ACET
0617209 İLETİŞİM BİLİMİ 6 PROF.DR. ORHAN GÖKCE
0617210 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKİLAP TARİHİ-II 2 ÖĞR.GÖR. YUSUF KODAZ
0617212 TÜRK DİLİ-II 2 ÖĞR.GÖR. ŞAKİR TUNCAY UYAROĞLU
0617224 YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) 3 ÖĞR.GÖR. BÜLENT KARA

Dönem 3
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0617304 YÖNETİM BİLİMLERİ 5 PROF.DR. MEHMET GÖKÜŞ
0617306 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR 4 PROF.DR. HÜLYA EŞKİ UĞUZ
0617308 KAMU MALİYESİ 4 PROF.DR. SAVAŞ ÇEVİK
0617310 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE E-DEVLET 4 PROF.DR. ALİ ŞAHİN
0617312 BORÇLAR HUKUKU 4 ARŞ.GÖR. HÜSEYİN TOKAT
0617314 UYGARLIK TARİHİ 4 PROF.DR. HACER TUĞBA EROĞLU

Dönem 4
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0605417 ÇEVRE SORUNLARI ve HUKUKU 4 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HAYRİYE SAĞIR
0605450 TÜRK KAMU YÖNETİMİ 4 PROF.DR. MEHMET GÖKÜŞ
0605452 ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ 5 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ RUKİYE SAYGILI
0605456 VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ 4 DOÇ.DR. ERDAL ARSLAN
0605457 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 4 PROF.DR. HACER TUĞBA EROĞLU
0605458 MEDENİ HUKUK 5 ARŞ.GÖR. HÜSEYİN TOKAT
0605459 İDARE HUKUKU 5 ARŞ.GÖR. SEZİN ÖZTOPRAK

Dönem 5
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0605505 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI 4 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HAYRİYE SAĞIR
0605543 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-I 4 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ VAHAP GÖKSU
0605554 Siyasal ve Toplumsal Değişim 5 PROF.DR. ALİ ACAR
0605591 Bürokrasi Kuramları 5 PROF.DR. MEHMET GÖKÜŞ
0605934 Kent Sosyolojisi 5 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HAYRİYE SAĞIR
0617504 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ 4 PROF.DR. HÜLYA EŞKİ UĞUZ
0617510 TÜRK YÖNETİM TARİHİ 4 PROF.DR. GÜLİSE GÖKCE
0617512 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 4 PROF.DR. ORHAN GÖKCE
0617554 Türk Kamu Yönetiminde Reform ve Yenileşme 5 PROF.DR. HACER TUĞBA EROĞLU

Dönem 6
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0605644 KAMUDA ETİK YÖNETİMİ 4 PROF.DR. ALİ ŞAHİN
0605645 TÜRKİYE EKONOMİSİ 4 PROF.DR. HALDUN SOYDAL
0605646 CEZA HUKUKU 4 ARŞ.GÖR. NESLİHAN DEMİRKOL
0605647 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-II 4 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ VAHAP GÖKSU
0605657 SİYASET SOSYOLOJİSİ 4 PROF.DR. ORHAN GÖKCE
0605916 Siyasi Partiler, Seçimler ve Seçmen Davranışı 5 PROF.DR. ALİ ACAR
0605939 Hakla İlişkiler 5 DOÇ.DR. HASAN ALPAY KARASOY

Dönem 7
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0617702 TÜRK SİYASİ HAYATI-I 4 PROF.DR. GÜLİSE GÖKCE
0617706 LİSANS BİTİRME PROJESİ-I 4 PROF.DR. ORHAN GÖKCE
0617775 Batı'da İslam Algısı 5 PROF.DR. ORHAN GÖKCE

Dönem 8
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0605801 TÜRK SİYASİ HAYATI-II 4 PROF.DR. GÜLİSE GÖKCE
0605811 İDARİ YARGI 4 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AYŞEGÜL ÇOBAN ATİK
0605848 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 4 PROF.DR. GÜLİSE GÖKCE
0605854 Kamuda Stratejik Yönetim 5 PROF.DR. ALİ ACAR
0605860 YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE PROTOKOL KURALLARI 5 PROF.DR. ALİ ŞAHİN
0605866 KAMU HİZMETİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 5 PROF.DR. MEHMET GÖKÜŞ
0605877 LİSANS BİTİRME PROJESİ-II 4 PROF.DR. ORHAN GÖKCE
0605897 Uulslararası Çevre Politikaları 5 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HAYRİYE SAĞIR
0605951 MEDYA HİBRİT TEHDİTLERİ 5 DOÇ.DR. HASAN ALPAY KARASOY
0617806 KAMU POLİTİKALARI 4 PROF.DR. HÜLYA EŞKİ UĞUZ