NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Matematik, fen bilimleri ve Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli alt yapıya sahip olma bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi kazanır
P.Ç. 2 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerilerine sahip olur
P.Ç. 3 Nitelikli araştırma tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisi, Bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisini elde eder.
P.Ç. 4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi kazanır
P.Ç. 5 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisini kazanır.
P.Ç. 6 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi ve kaynaklarını kullanabilme becerisini elde eder.
P.Ç. 7 Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma öz güvenini kazanır.
P.Ç. 8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dil bilgisi öğrenir.
P.Ç. 9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
P.Ç. 10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanır.
P.Ç. 11 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık bilgilerini edinir.
P.Ç. 12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç. 13 Gıda üretimi, kalite kontrolü ve ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırılması, gıda güvenliği ve mikrobiyoloji alanlarında yeterli düzeyde bilgi sahibi olur.
P.Ç. 14 Üretim sürecinde tüm aşamaların tasarlanması, verimlilik adına yöntemlerin iyileştirilmesi, araştırma-geliştirme yapılması, yeni teknolojik yöntemlerin geliştirilmesi, üretilen maddenin niteliğinin güvence altına alınması, üretime ilişkin sorunların çözülmesi ve tüm sistemin denetim ve yönetim becerisi kazanır.
P.Ç. 15 Gıda Güvenliği, birincil üretimden başlayarak, tüketicinin gıda maddesi ile buluştuğu noktaya kadar tüm aşamalarda, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü olumsuz etkinin giderilmesi için alınan önlemler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerilerini kazanır.