NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerine etkilerinin farkında olur.
P.Ç. 2 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olur
P.Ç. 3 Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel veya takım çalışması yapabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
P.Ç. 4 Alanı için gerekli düzeyde bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olur ve en az bir programlama dilini etkin kullanma becerisini kazanır
P.Ç. 5 Matematik ve fen bilimleri konularında yeterli bilgi düzeyine sahip olur. Bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümlerinde kullanılır.
P.Ç. 6 Bazı kısıtlar ve koşullar altında belirli bir amaca yönelik sistemi, cihazı veya ürünü modern yöntemlerle tasarlar.
P.Ç. 7 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknik, araç ve cihazları seçme, kullanma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
P.Ç. 8 Yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimser, eğitimine devam etme konusunda kendini değerlendirme yetkinliğini kazanır.
P.Ç. 9 En az bir yabancı dil bilgisini Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak mesleki alanda yenilikleri takip eder.
P.Ç. 10 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
P.Ç. 11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanıyla ilgili elektronik tasarım, haberleşme sistemleri, kontrol sistemleri, elektrik enerjisi dağıtımı, iletimi, üretimi gibi konularda yeterli bilgiye sahip olur.