NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 1- Halkla ilişkilerle ilgili teorik bilgileri uzmanlık düzeyinde bilir.
P.Ç. 2 2- İletişim teori ve modellerini derinlemesine bilir.
P.Ç. 3 3- İletişim ve halkla ilişkilerde araştırma metodolojisini bilir.
P.Ç. 4 4- Sosyal bilimlerin temel paradigmalarını bilir.
P.Ç. 5 5- Proje, seminer ve makaleler hazırlar ve yazar.
P.Ç. 6 6- Alanla ilgili temel bilgileri güncel sorunlara uyarlar.
P.Ç. 7 7- Hedef kitle analizleri yapar.
P.Ç. 8 8- Stratejik planlama ve uygulamalar yapar.
P.Ç. 9 9- Kuruluşların halkla ilişkilerle ilgili politika ve stratejilerini belirler.
P.Ç. 10 10- Çalışmalarını bilimsel etik kurallarına göre yürütür.
P.Ç. 11 11- Bireysel olarak bilimsel araştırma yürütür.
P.Ç. 12 12- Alanla ilgili bilgileri ve kendi araştırmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek sistematik biçimde aktarır.
P.Ç. 13 13- Eleştirel bakış açısıyla olaylara yaklaşır.
P.Ç. 14 14- Alanla ilgili yabancı kaynaklara ulaşır ve kullanır.
P.Ç. 15 15- Kapsamlı bilimsel çalışma ve projelerde grup üyesi olarak katkı sağlar.