NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Sağlık yönetimi alanında edinilen bilgiler sahada uygulanır.
P.Ç. 2 Sağlık sektörüyle ilişkili sorunları tanımlayarak çözümler sunar.
P.Ç. 3 Sağlık politikalarının gelişmesine ve bu açıdan model oluşturmaya yardımcı olacak çalışmalar yapar.
P.Ç. 4 Sağlık kurumları işletmeciliği açısından modern yönetim yaklaşımlarını uygular.
P.Ç. 5 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırır.
P.Ç. 6 Gerekli durumlarda multidisipliner çalışmaya ve takım çalışmasına yatkınlık sağlar.
P.Ç. 7 Kişi, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
P.Ç. 8 Kişi, sağlık alanında yürürlülükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatlara hakim olur.
P.Ç. 9 Hasta hakları, sağlıkta kaliteli hizmet sunma, uluslar arası gelişmeleri takip etme gibi süreçlere hakim olur.
P.Ç. 10 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.