NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Haber konusu seçme ve haber için bilgi toplama aşamasından haber kaynaklarını seçme ve baskı aşamasına kadar tüm temel bilgilere sahip olur,
P.Ç. 2 Haberin siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal boyutları hakkında bilgi sahibi olur,
P.Ç. 3 Temel fotoğrafçılık bilgisine sahip olur, haber fotoğrafına ilişkin nitelikleri bilir ve üretebilir
P.Ç. 4 Gazete ve gazeteciliğin tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olur ve günümüz yaklaşımlarıyla karşılaştırabilir
P.Ç. 5 İletişim bilimi ve alt disiplinleri hakkında kuramsal bilgi birikimine sahip olur
P.Ç. 6 Temel hukuk ve basın hukuku konusunda yeterli ve gerekli bilgiye sahibi olur,
P.Ç. 7 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur,
P.Ç. 8 Gazetecilik alanındaki yeni gelişmeleri takip ederek, gazetecilikle ilgili mesleki pratikleri edinebilir,
P.Ç. 9 Ulusal ve uluslararası güncel siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel gelişmeleri takip edebilir ve analitik yorumlar yapabilir,
P.Ç. 10 Haber redaksiyonu ve editasyonunu yapabilir,
P.Ç. 11 Gazete, dergi ve web tasarımı yapabilir,
P.Ç. 12 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik alanında kullanabilir,
P.Ç. 13 Bağımsız davranabilme, takım çalışması yapabilme, inisiyatif kullanabilme ve yaratıcılık becerilerine sahip olur,
P.Ç. 14 Bilimsel bir araştırmayı nitel/nicel araştırma yöntemlerine uygun biçimde tasarlar, yürütür ve sonuçlarını raporlaştırır
P.Ç. 15 Kültürlerarası iletişim ortamlarında önyargıdan uzak, empatik bir tavır sergileyebilir,
P.Ç. 16 Siyasal yaşamdaki çok boyutlu ilişkileri analiz ederek, siyasal iletişimin politik meşruiyeti sağlamadaki rolünü ve seçmen davranışlarını analiz eder,
P.Ç. 17 Sosyal sorunlara yaklaşımda iletişim kuramlarından nasıl yararlanabileceğini bilir ve Kuramların toplumsal yaşamla olan bağlarını kavrar,
P.Ç. 18 Muhabirliğin farklı alanlarında uzmanlaşma beceri ve esnekliğine sahip olur,
P.Ç. 19 Medya sektörünün yapısı, sorunları, işletme ve yönetimine ilişkin özellikleri kavrayabilir,
P.Ç. 20 Medyadaki cinsiyetçi ve ayrımcı söylemlere karşı farkındalık kazanarak insan hakları haberciliği konusunda bilinç sahibi olur ve medya ürünlerinin eleştirel okumasını yapar,