NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 1. İstatistik alanındaki güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
P.Ç. 2 2. İstatistik teorisi ve uygulamasının anlaşılması için yeterli matematik bilgisine sahip olur.
P.Ç. 3 3. Güncel problemleri istatistik yöntemlerle çözümler.
P.Ç. 4 4. Soyut ve analitik düşünme yeteneğini kullanır.
P.Ç. 5 5. İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgilerini kullanır.
P.Ç. 6 6. Olasılık ve istatistik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygular.
P.Ç. 7 7. Veri toplayıp analiz edebilir, yorumlayabilir ve uygun istatistik yöntemleri belirler.
P.Ç. 8 8. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir önerileri geliştirir.
P.Ç. 9 9. İstatistiki sorunları tanımlayabilir, kanıtlara ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir.
P.Ç. 10 10. Disiplinli bir şekilde takım çalışması içinde yer alabilir ve liderlik yapar.
P.Ç. 11 11. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
P.Ç. 12 12. İstatistikle ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarır.
P.Ç. 13 13. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurar.
P.Ç. 14 14. İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
P.Ç. 15 15. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
P.Ç. 16 16.Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.