NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 1. Bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde Fizik alanında ileri düzeyde ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
P.Ç. 2 2. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama.
P.Ç. 3 3. Sahip olduğu Fizik bilgilerini ortaöğretim düzeyine uyarlama ve aktarabilme.
P.Ç. 4 4. Fizik alanında sahip olduğu ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanma becerisi
P.Ç. 5 5. Günün koşullarına bağlı olarak kazandığı bilgileri yenileme.
P.Ç. 6 6. Fizik konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme
P.Ç. 7 7. Fizikle ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma ve bunları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleme
P.Ç. 8 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
P.Ç. 9 9. Çağı sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç. 10 10. Disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi
P.Ç. 11 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci