NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Bireyde büyüme ve gelişim sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontikanomalileri tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk edebilme bilgisine sahiptir.
P.Ç. 2 Hastalarının oral ve dental durumları ile ilgili karşılaşabileceği normal ve patolojik durumları anlayabilmek için temel ve klinik bilimlerde yeteri kadar bilgi sahibidir. Enfeksiyon kontrolüne özel önem vererek, çalışma ortamında bunu tüm yönleriyle sağlayabilecek bilgiye sahiptir.Hastanın asıl şikayetini tespit edecek kapasiteye sahip eğitim alır.
P.Ç. 3 Yer tutucuları ve tek bir dişi hareket ettirecek veya çapraz kapanışı düzeltecek aktif hareketli apareyleri planlayacak ve uygulayabilecek yeterliliktedir.
P.Ç. 4 Muayenehanesinde karşılaşabileceği dental ve medikal acil durumları önleyebilecek etkin stratejiler geliştirip bunları uygulamak ve bu acil durumların ortaya çıkması halinde tedavi için uygulayacağı tutumu belirlemek konusunda yeterlidir.
P.Ç. 5 Sağlık ve güvenlik konularında dişhekimliği ekibinin diğer üyeleri ile karşılıklı bir iletişim kurar. Dişhekimliği ile ilgili etik kurallar hakkında bilgi sahibi olup, mesleğini icra ederken kişisel ve mesleki dürüstlük, güvenilirlik özelliklerini sergiler.Dil, kültür, cinsiyet, ırk ve mevki farkı gözetmeksizin hasta ve meslektaşlarına saygılı olmanın eğitimini alır.
P.Ç. 6 Dişhekimliğinde kullanılan biyomateryaller, restoratif materyal ve teknikler hakkında bilgi sahibi olup, kullanımlarıyla ilgili sınırlamalar ve yaratabileceği çevre problemlerinin bilincindedir.Hastanın sistemik şikayeti ile ilgili bir sorunun aydınlatılması için uygun tıbbi konsültasyonun hazırlanması veya hastanın bir uzmana gönderilmesi işlemlerini başlatabilecek yeteneğe sahiptir.