NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Muhasebe ve vergi uygulamaları, Türk vergi sistemi ve vergi, ticaret hukuku alanlarındaki temel bilgilere sahiptir.
P.Ç. 2 Mesleki etik değerlere sahip olur, Çalışan ve işveren ilişkisi, iş ve sosyal güvenlik kavramlarının farkındadır ve hukuki boyutlarını bilir.
P.Ç. 3 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanır, gerekli düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
P.Ç. 4 Temel işletmecilik bilgileri ile işletme fonksiyonlarına ilişkin genel bilgileri kavrar, iktisadi kavramları bilir ve güncel uygulamalarla ilişkilendirme becerisi kazanır.
P.Ç. 5 İşyerinde muhasebe ve vergi uygulamaları ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme yeteneğine sahiptir.
P.Ç. 6 Analitik düşünme yapısı ve matematik bilgisi gelişir, alanındaki problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahiptir.
P.Ç. 7 Alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme kabiliyeti bulunur.
P.Ç. 8 Muhasebe ve finansal standartları, Türk Ticaret Kanunu ve mesleki yasal mevzuatı bilir, değişiklikleri takip etme, anlayabilme ve uygulama becerisi bulunur.
P.Ç. 9 Ofis ortamında çalışma, işletme içi ve dışı unsurlarla etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
P.Ç. 10 Banka, kambiyo, dış ticaret mevzuatını bilir, işlemlerini ve operasyonlarını yürütür, ilgili muhasebe kayıtlarını tutar.
P.Ç. 11 İş fırsatlarını kovalayarak, yatırım projelerini değerlendirir, fizibilite ve analiz yapar, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık kazanır.
P.Ç. 12 Finans, maliyet, finansal maliyet kavramlarını bilir, muhasebe ve tekniklerini uygular, işletmenin ve bilgi kullanıcılarının ihtiyacı olan finansal tabloları ve raporları oluşturur, yorumlar.
P.Ç. 13 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve alanı ile paket programları kullanır.
P.Ç. 14 Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını bilir ve uygular.
P.Ç. 15 Yoğun iş temposunda bireysel çalışmayı veya takım çalışmasını etkin olarak yerine getirir, özgüven kazanır ve sorumluluk alır.