NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Kişi, ekonomi ve maliye teorilerinde yer alan temel kavramları öğrenir, temel iktisadi sorunlar ile teorik bağlantıları kurarak muhakeme edebilir.
P.Ç. 2 Kişi, Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilir ve kavramlar arası ilişkilere hâkim olur.
P.Ç. 3 Kişi, kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi teorisi ve uygulamalarına ilişkin temel bilgilere sahip olur.
P.Ç. 4 Kişi alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde etme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor hâline getirip sunma becerisine sahip olur.
P.Ç. 5 Kişi, ulusal vergi sistemine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olur, mevzuat çerçevesinde vergileme işlemleri, vergilerin ve vergi suç ve cezalarının hesaplanması, farklı mükellef türleri için beyanname düzenlenmesi konularında teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
P.Ç. 6 Program mezunları, başta kamu kuruluşlarında çeşitli kademelerde olmak üzere, özel sektör yönetim, finans, muhasebe ve pazarlama bölümlerinde sorumluluk alabilir.
P.Ç. 7 Kişi, kamu gelirleri, kamu giderleri ve kamu borçlanmasının politika uygulamaları içindeki kullanımı ile ilgili olarak yorum yapabilme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur.
P.Ç. 8 Kişi, edindiği mesleki bilgi ve becerileri, değişen koşullarda güncel sorunları çözme konusunda kullanabilir.
P.Ç. 9 Kişi, maliye politikasının kullanımına ilişkin olarak verilen ekonomik verileri değerlendirebilme ve analiz yapabilme yeteneğini ortaya koyabilir.
P.Ç. 10 Kişi, farklı iktisadi düşüncelerin varlığını benimseme ve çok yönlü bir anlayış içerisinde farklı görüşleri teorik düzeyde anlayabilme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur.
P.Ç. 11 Kişi, bilgiyi bilimsel bilgi çerçevesinde sorgulayabilme, farklı inanç, yaşam biçimi ve düşünceleri saygı ile karşılayabilme yeteneğini edinir.
P.Ç. 12 Kişi sorumluluk bilincine sahip, inisiyatif alabilen, takım içinde önderlik yapabilen, öz güveni yüksek bir birey haline gelir.
P.Ç. 13 Kişi, alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
P.Ç. 14 Kişi, değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olur.