Dönem 1
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0617102 SİYASET BİLİMİ 6 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ VAHAP GÖKSU
0617104 TOPLUM BİLİMİ 6 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ RUKİYE SAYGILI
0617106 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 ARŞ.GÖR. MUHAMMED FURKAN SOYLU
0617108 İKTİSADA GİRİŞ-I 6 DOÇ.DR. HAKAN ACET
0617109 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 4 ÖĞR.GÖR. HAVVA GÜL KOÇER
0617110 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I 2 ÖĞR.GÖR. YUSUF KODAZ
0617112 TÜRK DİLİ-I 2 ÖĞR.GÖR. YILDIRAY ÇAVDAR
0617114 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) 3 ÖĞR.GÖR. BÜLENT KARA

Dönem 2
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0617204 ANAYASA HUKUKU 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TUĞBA BAYRAKTAR
0617206 GENEL MUHASEBE 4 PROF.DR. BAKİ YILMAZ
0617207 MEDENİ HUKUK 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HÜSEYİN TOKAT
0617208 İKTİSADA GİRİŞ-II 5 DOÇ.DR. HAKAN ACET
0617209 İLETİŞİM BİLİMİ 5 PROF.DR. ORHAN GÖKCE
0617210 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II 2 ÖĞR.GÖR. YUSUF KODAZ
0617212 TÜRK DİLİ-II 2 ÖĞR.GÖR. YILDIRAY ÇAVDAR
0617224 YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) 3 ÖĞR.GÖR. BÜLENT KARA

Dönem 3
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0617304 YÖNETİM BİLİMLERİ 5 PROF.DR. MEHMET GÖKÜŞ
0617306 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR 4 PROF.DR. HÜLYA EŞKİ UĞUZ
0617308 KAMU MALİYESİ 4 PROF.DR. SAVAŞ ÇEVİK
0617310 E-DEVLET VE DİJİTALLEŞME 4 PROF.DR. ALİ ŞAHİN
0617312 BORÇLAR HUKUKU 4 DOÇ.DR. SİNAN SAMİ AKKURT
0617314 UYGARLIK TARİHİ 4 PROF.DR. HACER TUĞBA EROĞLU
0617318* MİKRO İKTİSAT 5 DOÇ.DR. SAVAŞ ERDOĞAN

Dönem 4
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0617402 ÇEVRE POLİTİKALARI VE HUKUKU 4 DOÇ.DR. HAYRİYE SAĞIR
0617406 KAMU YÖNETİMİ 5 PROF.DR. MEHMET GÖKÜŞ
0617408 ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ RUKİYE SAYGILI
0617410 VERGİ HUKUKU VE VERGİ SİSTEMLERİ 4 ARŞ.GÖR. SEYİT TAHA KETENCİ
0617412 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 4 PROF.DR. HACER TUĞBA EROĞLU
0617416 İdare Hukuku 4 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SELMAN SACİT BOZ
0617418 MAKRO İKTİSAT 5 DOÇ.DR. SAVAŞ ERDOĞAN

Dönem 5
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0617502 - 0618502 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI 4 DOÇ.DR. HAYRİYE SAĞIR
0617504 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ 4 PROF.DR. HÜLYA EŞKİ UĞUZ
0617508 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-I 4 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ VAHAP GÖKSU
0617510 TÜRK YÖNETİM TARİHİ 4 PROF.DR. GÜLİSE GÖKCE
0617512 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 4 PROF.DR. ORHAN GÖKCE
0617551 Siyasal ve Toplumsal Değişim 5 PROF.DR. ALİ ACAR
0617554 Türk Kamu Yönetiminde Reform ve Yenileşme 5 PROF.DR. HACER TUĞBA EROĞLU
0617567 Bürokrasi Kuramları 5 PROF.DR. MEHMET GÖKÜŞ
0617568 - 0618568 Kent Sosyolojisi 5 DOÇ.DR. HAYRİYE SAĞIR
0617577 Liderlik Teorileri 5 DOÇ.DR. HASAN ALPAY KARASOY
0617581 Milliyetçilik 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ RUKİYE SAYGILI
0617596 Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve İnsan 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HİKMET SALAHADDİN GEZİCİ
0617597 Devlet-İktidar-Otorite 5 PROF.DR. ALİ ACAR
0617769 Yeni Dünya Düzeni 5 PROF.DR. ALİ ACAR

Dönem 6
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0605646 CEZA HUKUKU 4 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MURAT AKSAN
0617604 TÜRKİYE EKONOMİSİ 4 DOÇ.DR. ERDAL ARSLAN
0617608 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-II 4 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ VAHAP GÖKSU
0617610 SİYASET SOSYOLOJİSİ 4 PROF.DR. ORHAN GÖKCE
0617612 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 4 PROF.DR. GÜLİSE GÖKCE
0617651 Sosyal Politika 5 PROF.DR. ALİ ACAR
0617653 Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi 5 PROF.DR. HACER TUĞBA EROĞLU
0617679 Türk Kamu Yönetiminde Reform 5 PROF.DR. HÜLYA EŞKİ UĞUZ
0617684 Hibrit Tehditler ve Savaş 5 DOÇ.DR. HASAN ALPAY KARASOY
0617695 Siyasi Tarih 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ RUKİYE SAYGILI
0617699 Göç Politikaları ve Yönetişimi 5 PROF.DR. ALİ ŞAHİN

Dönem 7
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0617702 TÜRK SİYASİ HAYATI-I 5 PROF.DR. GÜLİSE GÖKCE
0617712 - 0618712 YEREL YÖNETİMLER VE MALİYESİ 4 DOÇ.DR. HAYRİYE SAĞIR
0617714 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK 4 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADİR KARAKAYA
0617716 İNSAN HAKLARI VE HUKUKU 4 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TUĞBA BAYRAKTAR
0617775 Batı'da İslam Algısı 5 PROF.DR. ORHAN GÖKCE
0617783 Örgüt Kültürü ve Hizmet Kalitesi 5 PROF.DR. ALİ ŞAHİN
0617787 Siyasetnameler ve Yönetim 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HİKMET SALAHADDİN GEZİCİ
0617788 Toplumun Keşfi 5 PROF.DR. ORHAN GÖKCE
0617790 Kalkınma ve Yönetişim 5 PROF.DR. HACER TUĞBA EROĞLU

Dönem 8
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0617802 TÜRK SİYASİ HAYATI-II 5 PROF.DR. GÜLİSE GÖKCE
0617804 İDARİ YARGI 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AYŞEGÜL ÇOBAN ATİK
0617806 KAMU POLİTİKALARI 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HİKMET SALAHADDİN GEZİCİ
0617809 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE KAMUSAL İHTİYAÇLAR 5 PROF.DR. HÜLYA EŞKİ UĞUZ
0617855 Kamu Hizmetinde Yeni Yaklaşımlar 5 PROF.DR. MEHMET GÖKÜŞ
0617872 Seçmen Davranışı ve Sosyal Medya 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ VAHAP GÖKSU
0617873 Kamuda Stratejik Yönetim 5 PROF.DR. ALİ ACAR
0617888 Kariyer Planlama ve Yönetimi 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HİKMET SALAHADDİN GEZİCİ
0617893 Çevresel Güvenlik ve Uluslararası Çevre Politikaları 5 DOÇ.DR. HAYRİYE SAĞIR
0617897 Kamuda Etik Yönetimi 5 PROF.DR. ALİ ŞAHİN