Dönem 1
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0601150 İKTİSADA GİRİŞ-I 6 PROF.DR. MEHMET OKAN TAŞAR
0601151 İKTİSADİ MATEMATİK-I 5 DOÇ.DR. SAVAŞ ERDOĞAN
0601152 İŞLETME BİLİMİ 4 DOÇ.DR. BURCU DOĞANALP
0601153 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 4 DOÇ.DR. ALPER UYUMAZ
0601155 GENEL MUHASEBE-I 4 PROF.DR. FEHMİ KARASİOĞLU
0601157 TÜRK DİLİ-I 2 ÖĞR.GÖR. YILDIRAY ÇAVDAR
0601158 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I 2 ÖĞR.GÖR. YUSUF KODAZ
0601159 YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) 3 ÖĞR.GÖR. YELİZ GÜN

Dönem 2
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0601250 İKTİSADA GİRİŞ-II 6 PROF.DR. MEHMET OKAN TAŞAR
0601251 İKTİSADİ MATEMATİK-II 5 DOÇ.DR. SAVAŞ ERDOĞAN
0601252 TOPLUM BİLİMİ 4 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ RUKİYE SAYGILI
0601253 BORÇLAR HUKUKU 4 DOÇ.DR. SİNAN SAMİ AKKURT
0601255 GENEL MUHASEBE-II 4 PROF.DR. FEHMİ KARASİOĞLU
0601257 TÜRK DİLİ-II 2 ÖĞR.GÖR. YILDIRAY ÇAVDAR
0601258 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II 2 ÖĞR.GÖR. YUSUF KODAZ
0601259 YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) 3 ÖĞR.GÖR. YELİZ GÜN

Dönem 3
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0601350 MİKRO İKTİSAT-I 6 DOÇ.DR. ALPER SÖNMEZ
0601352 MAKRO İKTİSAT-I 6 DOÇ.DR. BURCU GÜVENEK
0601353 İSTATİSTİK 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADİR KARAKAYA
0601355 KAMU MALİYESİ 4 PROF.DR. SAVAŞ ÇEVİK
0601356 TİCARET HUKUKU 3 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TUĞBA ÇİFTÇİ
0601357 İktisat Tarihi 6 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ PERİHAN HAZEL KAYA

Dönem 4
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0601450 MİKRO İKTİSAT-II 5 DOÇ.DR. ALPER SÖNMEZ
0601451 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ PERİHAN HAZEL KAYA
0601452 MAKRO İKTİSAT-II 5 PROF.DR. AHMET AY
0601455 KAMU YÖNETİMİ 4 PROF.DR. HÜLYA EŞKİ UĞUZ
0601456 İDARE HUKUKU  3 ARŞ.GÖR. AHMET TALHA TETİK
0601458 bilgi teknolojileri kullanımı 5 DOÇ.DR. ESRA KABAKLARLI
0601459 Uygulamalı İstatistik 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AYNUR YONAR

Dönem 5
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0601503 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 5 PROF.DR. AHMET AY
0601509 MALİYET MUHASEBESİ 5 PROF.DR. BAKİ YILMAZ
0601547 EKONOMETRİ-I 5 DOÇ.DR. ALPER SÖNMEZ
0601550 PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI 5 PROF.DR. HALDUN SOYDAL
0601580 Küreselleşme ve Yeni Ekonomi 5 DOÇ.DR. MUSTAFA GERÇEKER
0601587 Makro Ekonomik Göstergeler 5 PROF.DR. MEHMET ALAGÖZ
0601592 Sağlık Ekonomisi 5 DOÇ.DR. ERDAL ARSLAN
0602583 inovasyon ekonomisi 5 DOÇ.DR. ESRA KABAKLARLI
0602590 ABD ve Çin Ekonomi Pol. K. A. 5 PROF.DR. FATİH MANGIR

Dönem 6
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0601603 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI 4 PROF.DR. FATİH MANGIR
0601634 EKONOMETRİ-II 5 DOÇ.DR. ALPER SÖNMEZ
0601640 KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSAT 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ PERİHAN HAZEL KAYA
0601648 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ 4 DOÇ.DR. ERDAL ARSLAN
0601687 Kriz Ekonomisi 5 PROF.DR. ZEYNEP KARAÇOR
0601696 Neoklasik İktisat Politikalarının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri 5 PROF.DR. MEHMET MUCUK
0602645 FİNANSAL PİYASALAR 5 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ AKGÜN

Dönem 7
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0601705 MALİYE POLİTİKASI 5 PROF.DR. ZEYNEP KARAÇOR
0601708 BÜYÜME EKONOMİSİ 6 PROF.DR. MEHMET ALAGÖZ
0601749 VERGİ HUKUKU ve TÜRK VERGİ SİSTEMİ 5 ARŞ.GÖR. SEYİT TAHA KETENCİ
0601752 Çağdaş İktisadi Düşünce ve Krizler 5 ARŞ.GÖR. AYŞEN EDİRNELİGİL
0601756 İstikrar Politikaları ve Ülke Örnekleri 5 PROF.DR. ZEYNEP KARAÇOR
0601781 Bankacılık ve Mali Kurumlar 5 DOÇ.DR. BURCU GÜVENEK

Dönem 8
Dersin Kodu Ders Adı Dersin AKTS (ECTS) Tür Koordinatör Adı
0601806 KALKINMA EKONOMİSİ 5 PROF.DR. MEHMET ALAGÖZ
0601845 TÜRKİYE EKONOMİSİ 6 PROF.DR. ZEYNEP KARAÇOR
0601856 Güncel Ekonomik Sorunlar 5 PROF.DR. AHMET AY
0601893 MERKEZ BANKACILIĞI VE PARA POLİTİKASI 5 DOÇ.DR. HAKAN ACET
0601895 Uluslararası Sermaye Hareket: Teori ve Politika 5 PROF.DR. FATİH MANGIR
0601898 İKTİSADİ OKUMALAR 5 PROF.DR. MEHMET ALAGÖZ
0602837 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ 6 ARŞ.GÖR. SEYİT TAHA KETENCİ