ADEK

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeleri


Eğitim Alt Kurulu


Araştırma Alt Kurulu


İnsan Kaynakları ve Finans Alt Kurulu


Alt Yapı ve Sosyal Faaliyetler Alt Kurulu


Uluslararası İlişkiler ve Toplumla İlişkiler Alt Kurulu